Dýńáci a Strašidláci ve Zvonečku

LETOS SE TO OPRAVDU POVEDLO!

I když už je dávno podzimní čas, dny se krátí a tmy přibývá, nastal čas dýní, světýlek a tajemných bytostí…

I letos nás rodiče s dětmi překvapili svou fantazií a umem a společnými silami vyrobili originální výtvory.

I.patro MŠ patřilo DÝŇÁKŮM – dýně.
II.patro MŠ patřilo STRAŠIDLÁKŮM – duchům, pavoukům a netopýrům.

Dýňáky a Strašidláky nosili rodiče do MŠ od pondělí 30.října do středy 1. listopadu. Spousta z nich mělo i světýlko a ve školce se vytvořila nádherná a tajemná podzimní atmosféra. Ve čtvrtek 2. listopadu se děti sešly před vyzdobenou školkou a za své výtvory si zasloužily odměnu!

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení