Děti se od rána do školky scházely v tajemných kostýmech.

Každá třída – Včeličky, Berušky a Sluníčka měla připravena svůj zábavný program s odměnami, plný soutěží, her a čarodějnou diskotéku. Maminky napekly spoustu dobrot a tak se i mlsalo.

Děti ze všech tříd se pak sešly u tajemného hradu ve třídě Berušky, kde za strašidelné hudby proběhl rej strašidel.

A nezapomněli jsme ani na focení krásných masek dětí.

Na závěr chceme poděkovat všem rodičům za jejich umělecká kostýmní díla pro děti a těm, kteří napekli dobroty (a že jich bylo!!) nebo zakoupili sladkosti, a tím podtrhli krásnou atmosféru tohoto dne.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení