Veselí v maskách

Už několik dnů bylo znát, že se ve školce něco chystá. Třídy byly vesele vyzdobeny a na chodbě na velké tabuli se na všechny usmíval barevný klaun a zval všechny děti na karneval.

A opravdu, v úterý 28. února nás v naší školce navštívil karneval!
Už od rána přicházely děti do tříd v rozmanitých a nápaditých kostýmech, byly tu k vidění princezny, spidermanové, piráti, kovbojové, Super Mario, různé masky zvířátek a spousty dalších postaviček. Nechyběly ani masky paní učitelek.
A pak začalo to pravé karnevalové veselí plné hudby, soutěží a her, promenáda masek, představování masek.
V průběhu veselí čekalo na děti spoustu dobrot, které přinesli pro děti jejich rodiče.
Nakonec propukla společná karnevalová diskotéka všech tříd – Včeliček, Sluníček a Berušek, děti tančily společně s kamarády, kamarádkami, samy nebo s paní učitelkami a celé veselé dopoledne jsme zakončili vláčkem v rytmu hudby.

Fotografie je možné si stáhnout fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení