Vážení strávníci, od 1. září 2022 jsme nuceni upravit úplatu za stravování pro cizí strávníky. Detaily najdete na Jídelna ZŠ

KALKULACE OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Cizí strávníci ZŠ

60,00 Kč

norma

31,00 Kč

mzdové náklady

10,00 Kč

režijní náklady

16,00 Kč

zisková přirážka

3,00 Kč

 

Důchodci ZŠ

57,00 Kč

norma

31,00 Kč

mzdové náklady

10,00 Kč

režijní náklady

16,00 Kč

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------