Informace o školské radě

Školská rada pracuje ve složení –

Zástupce zřizovatele školy – Mgr. Martin Bandor

Zástupce pedagogických pracovníků – Mgr. Kateřina Parchanská

Zástupce zákonných zástupců žáků – Václava Mikulenková

Předseda školské rady – Mgr. Kateřina Parchanská

Schází se zpravidla 2x ročně a zabývá se záležitostmi vyplývajícími ze školského zákona (§ 167 a 168, zákona 561/2004 Sb.) Funkční období členů rady je tři roky.

Poslední schůzka rady se konala v lednu 2019. Školská rada schválila –

Dodatek ke školnímu řádu, váhy známek

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------