phoca thumb m 1 den 05 phoca thumb m img 8717u phoca thumb m img 8708uphoca thumb m zari 03

  2020/2021

Dle zákona č. 106/1999 sb. „O svobodném přístupu k informacím”

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Sídlo školy:
Slovenská 2936/61, 733 01 Karviná–Hranice
Právní forma:
právní subjektivita
IČO:
62331361
DIČ
CZ62331361
IZO:
102168172
Zařazení do sítě škol:
25.1.1996
Tel/fax:
596 311 294
e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:
www.zs-slovenska.eu
Ředitel školy:
Mgr. Michael Klos
Statutární zástupce ředitele školy:
Mgr. Andrea Carbolová
Zástupce ředitele školy pro ekonomickou oblast:
Bc. Jolana Fójciková
Výchovný poradce:
Mgr. Pavla Jáňová
Koordinátor informačních technologií:
Mgr. Lucie Hudečková

 

Součásti školy
Mateřská škola  
sídlo: Slovenská 2910/42, 733 01 Karviná–Hranice
IZO: 181074311
Tel: 596 343 506
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školní družina
 
sídlo:
Slovenská 2934/57, 733 01 Karviná–Hranice
IZO:
119701138
Tel:
596 312 313
Školní jídelna
sídlo:
Slovenská 2934/57, 733 01 Karviná–Hranice
IZO:
102892059
Tel:
596 311 744
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami
Školní vzdělávací program: Škola poznávání a aktivního zdravého pohybu
Speciální zaměření školy: Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu

Zaměstnanci školy
  Třídní učitelé Asistenti pedagoga Pedagogové MŠ
1.tř. Mgr. Petra Schulzová Marcela Szymiková Jana Haroková
2.tř. Mgr. Klára Vrbická Markéta Domesová Drahoslava Nardelli
3.tř. Mgr. Ivana Maňásková Renáta Hrozková Melanie Pletnická
4.tř. Mgr. Taťána Košťany Marcela Pečonková Ladislava Kotasová
5.tř. Mgr. Pavla Jáňová Markéta Kašparová Ariadna Štangová
6.tř. Mgr. Martina Jaglařová Simona Tošenovská Marcela Poláchová
7.tř. PhDr. Tereza Katonová    
8.tř. Mgr. Ivo Rafaj Sekretariát ZŠ Sekretariát MŠ
9.tř. Mgr. Lucie Hudečková Natalia Michalska, DiS. Olga Šimoňáková
       
  Pedagogové Vedoucí školní jídelny Správní zaměstnanci MŠ
  Mgr. Ivana Hlisnikovská Marcela Cycoňová Ilona Vintrová – kuchařka
  Mgr. Petr Sikora   Pavla Palašová
  Mgr. Mária Lukoszová Školní jídelna Šárka Kalocsaiová
  p. Jana Hajžmanová Pavla Birtusová  
  p. Luděk Chrobák Anna Chroboková Správní zaměstnanci
    Žaneta Nowaková Imrich Juhász – školník
  Vychovatelky Michaela Ranoszová Radmila Černá
  Bc. Alice Litzková Lenka Švachová Petra Glöcklová
  Václava Mikulenková Iveta Janulková Jarmila Stanieková
  Nikola Jablonovská    
 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------