o zs tnlogoo ms t

 
Kvalitní výuka, příjemná atmosféra a hezké prostředí.
To je naše škola. Škola, do které se děti těší.
 
Naší školu Vám představíme v krátkém videu:
MALÁ ŠKOLA S VELKÝM SRDCEM

Vážení rodiče, od 1. září 2022 jsme nuceni upravit úplatu za předškolní vzdělávání a školní stravování. Detaily najdete na odkazech Dokumenty MŠ a Jídelna MŠ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

(vyjma povinného předškolního vzdělávání)

  • 350 Kč na dítě za měsíc

 

KALKULACE STRAVOVÁNÍ V MŠ (DLE KATEGORIÍ STRÁVNÍKŮ)

Věk strávníků

Druh stravy

Cena

Strávníci MŠ do 6 let

Přesnídávka

9,- Kč

Strávníci MŠ 7 let

Přesnídávka

11,- Kč

Strávníci MŠ do 6 let

Oběd

21,- Kč

Strávníci MŠ 7 let a více

Oběd

22,- Kč

Strávníci MŠ do 6 let

Svačina

9,- Kč

Strávníci MŠ 7 let

Svačina

9,- Kč

     

Děti do 6 let:

   

polodenní strava: 30,-,Kč

   

celodenní strava: 39,-,Kč

   
     

Děti, které dosahují ve školním roce 7 let:

   

polodenní strava: 33,- Kč

   

celodenní strava: 42,- Kč

   

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Číst dál...

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Číst dál...

Přihlášení