Informace vycházející z materiálů vlády ČR, ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví ČR

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Provoz mateřské školy bude od 6:00 do 16:00

 

KOMU JE POVOLENA DOCHÁZKA

 • Předškolákům a dětem, jejichž zákonní zástupci patří mezi tzv. vybrané profese. Kdo patří mezi vybrané profese a má o docházku dítěte zájem, kontaktuje vedení školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 • vybrané profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy ČR.

 

Kdo nechce posílat předškoláka do školky, v pondělí 12. 4. kontaktuje paní učitelku Harokovou.

 

RESPIRÁTOR NEBO ROUŠKA

 • Děti nemusí mít ochranu dýchacích cest.

 

TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY (SINGCLEAN TESTY)

detailní informace k testování na www.testovani.edu.cz

 • Přítomnost dětí ve škole je podmíněna testováním a jeho negativním výsledkem.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Organizaci testování řídí zaměstnanec školy.
 • Škola důrazně doporučuje při testování dítěte přítomnost zákonného zástupce (či jiné osoby, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • Testování se neprovádí u dětí:
  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního výsledku POC antigenního testu (ne starší 48 h).
  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • Testování dětí bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy.
 • Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude se testovat v první den jeho přítomnosti.
 • Pokud dítě nebude přítomno na testování ráno, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

 • Dítě (a doprovázející osobu) vyzvedne zaměstnanec školy u hlavního vchodu školy a společně odchází do testovací místnosti.
 • postup testování:
 1. Kapání roztoku do zkumavky (zaměstnanec školy může dítěti pomoci).
 2. Výtěr z nosu tampónem cca 2,5 cm hluboko (zaměstnanec školy NEBUDE dítěti pomáhat).
 3. Vložení tampónu do zkumavky (zaměstnanec školy NEBUDE dítěti pomáhat).
 4. Vytažení tampónu ze zkumavky (zaměstnanec školy NEBUDE dítěti pomáhat).
 5. Nakapání roztoku na testovací kazetu (zaměstnanec školy může dítěti pomoci).
 6. Výsledek testu je hotov za 15 minut (zaměstnanec školy zkontroluje a zapíše výsledek).
 • Negativně testované děti odcházejí na výuku.
 • Pozitivně testované děti dostanou potvrzení o pozitivním výsledku testu. Zákonní zástupci jsou povinni kontaktovat dětského lékaře, který je objedná na RT-PCR test. O výsledku tohoto testu musí zákonní zástupci školu informovat.
 • Pozitivní test u dítěte v pondělí: Do karantény se dostane pouze dítě s pozitivním testem a čeká na výsledek PCR testu.
 • Pozitivní test u dítěte ve čtvrtek: Do karantény se dostane celá třída a čeká se na výsledek PCR testu dítěte, které mělo pozitivní antigenní test.

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení