o zs tnlogoo ms t

 
Kvalitní výuka, příjemná atmosféra a hezké prostředí.
To je naše škola. Škola, do které se děti těší.
 
Jak se z dětí stali žáci, zde je krátký sestřih:
PRVNÍ DNY PRVŇÁKŮ

Jak zahájíme nový školní rok?

Co obědy a školní družina?

1. ZÁŘÍ

PRVŇÁCI

- 8:55: Sraz žáků a rodičů před hlavním vchodem školy.

- 9:00: Přivítání a informační schůzka s třídní učitelkou a vedoucí školní družiny (žáci budou mít vlastní program).

- cca 9:30: Odchod domů nebo do školní družiny (pokud je žák přihlášen).

- 11:30 - 12:30: výdej obědů

 

2. AŽ 9. TŘÍDA

- 8:00: Sraz žáků ve škole.- 8:45: Odchod domů nebo do školní družiny (pokud je žák přihlášen).

- 11:30 - 12:30: výdej obědů

 

2. ZÁŘÍ

- Žáci z 1. až 5. třídy budou mít výuku od 8:00 do 11:40. Oběd hned po vyučování.

- Žáci z 6. až 9. třídy budou mít výuku od 8:55 do 12:35. Oběd hned po vyučování.

 

PŘIHLÁŠENÍ NA OBĚDY

- Žáci se mohou přihlásit již teď nebo 1. 9. u vedoucí jídelny (Marcela Cycoňová, marcela.cyconova@zs-slovenska.eu596 311 744).

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

- V provozu bude od 1. září po výuce (do 16:00).

- Možnosti přihlášení:

   a) Stáhnout zápisový lístek, donést do školy 1. 9.

   b) Vyzvednout zápisový lístek ve škole (od 25. 8.), donést do školy 1. 9.

   c) Přihlásit se u vychovatelek (1. 9. mezi 8:00 a 8:30 ve vestibulu školy).

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Číst dál...

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Číst dál...

Přihlášení