Na základě opatření ministerstva zdravotnictví musí žáci od čtvrtka 10. 9. povinně nosit roušky v uzavřených prostorách školy kromě tříd a učeben. Mateřské školy se tato povinnost netýká. Roušky tady musí nosit jen nepedagogičtí pracovníci. O případných změnách vás budeme ihned informovat. Děkuji za pochopení, ředitel školy Michael Klos.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení